Ќовини району
√оловна

ѕор¤док виконанн¤ р≥шень суду про ст¤гненн¤ ал≥мент≥в

Ќабрав чинност≥ «акон ”крањни в≥д 04.11.2010 є 2677-V≤ Ђѕро внесенн¤ зм≥н до «акону ”крањни Ђѕро виконавче провадженн¤ї та де¤ких ≥нших законодавчих акт≥в ”крањни щодо вдосконаленн¤ процедури примусового виконанн¤ р≥шень суд≥в та ≥нших орган≥в (посадових) ос≥бї.
«м≥ни законодавства торкнулис¤ й пор¤дку ст¤гненн¤ ал≥мент≥в. јл≥менти ст¤гуютьс¤ у в≥дпов≥дност≥ до норм с≥мейного законодавства.
јл≥ментами називаЇтьс¤ утриманн¤, ¤ке по закону одна особа (в подальшому будемо њњ називати боржник) повинна надати ≥нш≥й особ≥ (ст¤гувачу), що знаходитьс¤ в с≥мейних правов≥дносинах, за умови неповнол≥тт¤ останнього або непрацездатност≥ чи нужденност≥. як показуЇ практика, найб≥льш поширеними Ї випадки, коли ал≥менти виплачуютьс¤ батьками на користь неповнол≥тн≥х д≥тей.
¬ раз≥, ¤кщо батьки розлучилис¤, ≥ той, з ким залишилась дитина, не в змоз≥ сам забезпечувати дитин≥ належний р≥вень житт¤, а другий не маЇ бажанн¤ допомагати, держава захищаЇ ≥нтереси дитини шл¤хом винесенн¤ по за¤в≥ того з батьк≥в, з ким мешкаЇ дитина, судового р≥шенн¤ про ст¤гненн¤ ал≥мент≥в з особи, ¤ка ухил¤Їтьс¤ в≥д виконанн¤ своњх батьк≥вських обовТ¤зк≥в.
ѕри визначенн≥ розм≥ру ал≥мент≥в ¤к у частц≥ зароб≥тку (доходу), так ≥ в тверд≥й грошов≥й сум≥ суд враховуЇ: стан здоров''¤ та матер≥альне становище дитини ≥ платника ал≥мент≥в; на¤вн≥сть у платника ≥нших д≥тей, непрацездатних дружини або чолов≥ка, батьк≥в, дочки, сина; ≥нш≥ обставини, що мають ≥стотне значенн¤.
—таттею 182 —≥мейного кодексу визначено, що за жодних обставин м≥н≥мальний розм≥р ал≥мент≥в на одну дитину не може бути меншим, н≥ж 30 % прожиткового м≥н≥муму дл¤ дитини в≥дпов≥дного в≥ку, за вин¤тком випадк≥в, передбачених статтею 184 цього  одексу.
якщо розм≥р ал≥мент≥в, визначений судом у тверд≥й грошов≥й сум≥, менше м≥н≥мального розм≥ру, передбаченого частиною другою статт≥ 182 цього  одексу, то дитин≥ призначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до закону державна допомога в розм≥р≥ р≥зниц≥ м≥ж визначеним розм≥ром ал≥мент≥в ≥ 30 % прожиткового м≥н≥муму дл¤ дитини в≥дпов≥дного в≥ку.
–озм≥р ал≥мент≥в, визначений за р≥шенн¤м суду або домовлен≥стю м≥ж батьками, може бути згодом зменшено або зб≥льшено за р≥шенн¤м суду за позовом платника або одержувача ал≥мент≥в у раз≥ зм≥ни матер≥ального або с≥мейного стану, пог≥ршенн¤ або пол≥пшенн¤ здоров''¤ когось ≥з них.
¬лаштуванн¤ дитини до школи-≥нтернату, в≥йськового л≥цею чи медичного закладу не припин¤Ї ст¤гненн¤ ал≥мент≥в на користь того з батьк≥в, з ким до цього проживала дитина, ¤кщо вони витрачаютьс¤ за ц≥льовим призначенн¤м. якщо ж у платника ал≥мент≥в Ї п≥дстави вважати, що ц≥ кошти витрачаютьс¤ не за ц≥льовим призначенн¤м, то в≥н маЇ право пред''¤вити позов до суду про припиненн¤ ст¤гненн¤ ал≥мент≥в на ≥м''¤ того з батьк≥в, з ким проживаЇ дитина.
« дозволу орган≥в оп≥ки та п≥клуванн¤ в так≥й же форм≥ (та з обов''¤зковою державною реЇстрац≥Їю) той ≥з батьк≥в, з ким проживаЇ дитина, ≥ той ≥з них, ¤кий проживаЇ окремо в≥д дитини, можуть укласти догов≥р про припиненн¤ права на ал≥менти на дитину у зв''¤зку з передачею права власност≥ на нерухоме майно. —таттею 186 —≥мейного  одексу передбачено контроль органу оп≥ки та п≥клуванн¤ за ц≥льовим витрачанн¤м ал≥мент≥в за за¤вою платника ал≥мент≥в або за власною ≥н≥ц≥ативою орган оп≥ки та п≥клуванн¤ маЇ право перев≥р¤ти на ¤к≥ ц≥л≥ використовуютьс¤ ал≥менти. якщо при так≥й перев≥рц≥ орган оп≥ки та п≥клуванн¤ ви¤вить нец≥льове витрачанн¤ ал≥мент≥в, платник маЇ право звернутис¤ до суду з позовом про зменшенн¤ розм≥ру ал≥мент≥в або про внесенн¤ частини ал≥мент≥в на особистий рахунок дитини у в≥дд≥ленн≥ ƒержавного ощадного банку ”крањни.
«аконом ”крањни в≥д 04.11.2010 є 2677-VI Ђѕро внесенн¤ зм≥н до «акону ”крањни Ђѕро виконавче провадженн¤ї та де¤ких ≥нших законодавчих акт≥в ”крањни щодо вдосконаленн¤ процедури примусового виконанн¤ р≥шень суд≥в та ≥нших орган≥в (посадових) ос≥бї по сут≥ викладено в нов≥й редакц≥њ «акон ”крањни Ђѕро виконавче провадженн¤ї.
÷ей «акон визначаЇ умови ≥ пор¤док виконанн¤ р≥шень суд≥в та ≥нших орган≥в (посадових ос≥б), що в≥дпов≥дно до закону п≥дл¤гають примусовому виконанню у раз≥ невиконанн¤ њх у добров≥льному пор¤дку.
ƒержавний виконавець в≥дкриваЇ виконавче провадженн¤ про ст¤гненн¤ ал≥мент≥в за умови отриманн¤ за¤ви в≥д ст¤гувача з доданн¤м до за¤ви ориг≥налу виконавчого документа.
¬ раз≥ ¤кщо боржник не працюЇ Ц розм≥р заборгованост≥ ≥з сплати ал≥мент≥в визначаЇтьс¤ державним виконавцем за м≥сцем виконанн¤ р≥шенн¤ у пор¤дку, встановленому —≥мейним кодексом.
јл≥менти можуть бути ст¤гнут≥ за виконавчим листом за минулий час, але не б≥льш ¤к за три роки, що передували пред''¤вленню виконавчого листа до виконанн¤.
якщо за виконавчим листом, пред''¤вленим до виконанн¤, ал≥менти не ст¤гувалис¤ у зв''¤зку з розшуком платника ал≥мент≥в або у зв''¤зку з його перебуванн¤м за кордоном, вони мають бути сплачен≥ за весь минулий час.
«аборгован≥сть за ал≥ментами, присудженими у частц≥ в≥д зароб≥тку (доходу), визначаЇтьс¤ виход¤чи з фактичного зароб≥тку (доходу), ¤кий платник ал≥мент≥в одержував за час, прот¤гом ¤кого не провадилос¤ њх ст¤гненн¤.
якщо платник ал≥мент≥в не працював на час виникненн¤ заборгованост≥, але працюЇ на час визначенн¤ њњ розм≥ру, заборгован≥сть визначаЇтьс¤ ≥з зароб≥тку (доходу), ¤кий в≥н одержуЇ.
ƒержавний виконавець обчислюЇ розм≥р заборгованост≥ ≥з сплати ал≥мент≥в, складаЇ в≥дпов≥дний розрахунок та пов≥домл¤Ї про нього ст¤гувачу ≥ боржнику.
” раз≥ на¤вност≥ заборгованост≥ ≥з сплати ал≥мент≥в понад три м≥с¤ц≥ ст¤гненн¤ може бути звернено на майно боржника. «верненн¤ ст¤гненн¤ на зароб≥тну плату не перешкоджаЇ зверненню ст¤гненн¤ на майно боржника.
” раз≥ ст¤гненн¤ ал≥мент≥в у частц≥ в≥д зароб≥тку боржника на п≥дприЇмств≥, в установ≥, орган≥зац≥њ, у ф≥зичноњ особи, ф≥зичноњ особи - п≥дприЇмц¤ в≥драхуванн¤ зд≥йснюютьс¤ з фактичного зароб≥тку на п≥дстав≥ постанови державного виконавц¤. ѕри цьому розм≥р ал≥мент≥в у раз≥ њх ст¤гненн¤ у частц≥ в≥д зароб≥тку не може бути менше встановленого —≥мейним кодексом ”крањни , тобто менше н≥ж 30 % прожиткового м≥н≥муму дл¤ дитини в≥дпов≥дного в≥ку.
«а на¤вност≥ заборгованост≥ ≥з сплати ал≥мент≥в у розм≥р≥, що сукупно перевищуЇ суму в≥дпов≥дних платеж≥в за ш≥сть м≥с¤ц≥в, державний виконавець звертаЇтьс¤ до правоохоронних орган≥в з поданн¤м про прит¤гненн¤ боржника до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за зл≥сне ухиленн¤ в≥д сплати ал≥мент≥в.
Ќачальник в≥дд≥лу
ƒ¬— Ћюбарського –”ё “.ћ. ЅенедюкHosted by uCoz